1 2 3 4
 
ARAŞTIRMA
 
www.akbank.com.tr

Ticari bankacılık için

“Şirketim” adlı özel bir birim kuran banka ürün ve hizmetlerini son yıllarda bir hayli çeşitlendirdi. Banka ticari krediler için üç ana bölümde hizmet veriyor: Nakdi krediler, gayri nakdi krediler ve “Şirketim” özel kredileri. Bankanın nakdi kredi ürünleri şunlar; İskonto/İştira Kredisi, Borçlu Cari Hesap Kredisi, Spot Kredi, Ticari Artı Para Kredisi, Dövize Endeksli Kredi, İhracat Kredisi, Vesaik Karşılığı Kredi, Dövizli Çek İştira Kredisi, Dövizli Çek Karşılığı Kredi, Eximbank İhracat Kredisi, Vergi-SSK-Elektrik Kredisi, Taksitli Ticari Kredi ve Akpos Kredisi. Bankanın verdiği gayri nakdi krediler ise şöyle; TL/ Yabancı Para Teminat Mektubu Kredisi, Akreditif Kredileri, Kabul Kredileri, Prefinansman Kredisi. Akbank ticari bankacılık için geliştirdiği “Şirketim” biriminde çeşitli krediler de veriyor. “Şirketim Gelişiyor” ve “Şirketim Yurtdışına Açılıyor” adlı iki kredi ihracatçılar için oldukça iyi hizmetler sunuyor. “Şirketim Gelişiyor” adlı hizmetin içinde firmalar Makine/Ekipman Kredisi, Hammadde Alım Kredisi ve Taşıt/Filo Kredisi veriliyor. “Şirketim Yurtdışına Açılıyor” adlı pakette ise Taksitli İhracat Kredisi, Akreditif Karşılığı İhracat Kredisi ve Yurtdışı Fuar Destek Kredisi veriliyor.

 

Dış Ticarette Ne Hizmet Veriyor?

Banka dış ticarette firmalara; ithalat  işlemleri, ihracat işlemleri, forward kur, ihracat factoringi hizmetleri sunarken, ticaret yapılan ülkeye göre firmalara kredi veriyor. İhracat hizmetleri tahsilat şekillerine göre; Peşin İhracat, Vesaik Mukabili İhracat, Mal Mukabili İhracat, Kabul Kredili İhracat, Akreditif Karşılığı İhracat olmak üzere 5’e ayrılıyor. İthalat işlemlerinde de aynı hizmetler veriliyor. Forward Kur ise çeşitli para birimlerinin ileri bir tarihte bugünden belirlenen kurlar ve parite üzerinden değiştirilmesini sağlayan kontratlardan oluşan bir dış ticaret ürünü. Bankanın dış ticaretteki diğer bir ürünü ise İhracat Factoringi. Bu adına faktör denilen bir gerçek veya tüzel kişi (Banka) ile, ihracatlarını açık hesap esasına göre gerçekleştiren bir mal veya hizmet ihracatçısı arasında yapılan ve henüz sevkiyatı gerçekleştirilmemiş mal ve hizmetlerin satışlarından doğan kısa vadeli (30-180 gün) alacakların ihracatçı tarafından faktöre (Bankaya) bir sözleşme ile devir (temlik) edilmesi suretiyle sağlanan bir tahsilat hizmeti. Bankanın bir diğer dış ticaret ürünü olan ülke kredileri, Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya gibi ülkelerin kendi ülkelerinden yapılacak ihracatların artırılması amacıyla ülkesinden ithalat yapacak firmalara, ilgili İhracat Kredi Kuruluşları vasıtasıyla sunduğu orta vadeli finansman sağlayan ve Akbank’ın aracılık ettiği dış ticaret hizmeti.

 
www.pamukbank.com.tr
Bankanın ticari bankacılıkürünleri

şunlar; İskonta/İştira Kredileri, Rotatif Krediler, Spot Krediler, Döviz Kredileri, Döviz Endeksli Krediler, Ticari Destek Kredisi, Bahreyn Kredileri, Prefinansman, Ülke Kredileri ve Eximbank Kredileri. Banka bunların dışında firmalara Ticari Destek Kredisi, Ticari Açık Hesap, Nakit Krediler, Gayrinakit Krediler, Döviz Endeksli Krediler, GSM Kredileri, Hermes Kredisi veriyor.

Dış Ticarette Ne Hizmet Veriyor?

Türkiye’de yerleşik ithalatçıların Amerika’dan gerçekleştirdiği tahıl, yem, proteinli gıda, hayvancılık ürünleri, yağlar ve orman ürünleri gibi tarım ürünleri ithalatını desteklemek amacıyla ABD Tarım Bakanlığı’nın sağladığı bir kredi. Pamukbank’ın aracılık yaptığı GSM Kredisi’nin geri ödemeleri en fazla üç yıl vade ile altı ayda bir faiz ödemesi ve yıllık eşit anapara ödemeleri şeklinde yapılıyor. Bankanın bir diğer dış ticaret kredisi ise Almanya ile ilgili olan Hermes Kredisi. Almanya’dan yapılacak yatırım malları ithalatının finansmanı amacıyla Alman Hermes Sigorta Kurumu tarafından sağlanan ve toplam ithalat tutarının yüzde 85’ini karşılayan, azami 5 yıl vadeli bir kredi. Pamukbank’ın aracılık ettiği Hermes Kredisi, 6 ayda bir faiz ve anaparayı kapsayan eşit taksitlerle geri ödeniyor. Bankanın sunduğu bir diğer ilginç hizmet ise Bahreyn’e yönelik. Pamukbank Bahreyn Şubesi, Türkiye’de yerleşmiş olan kişilere işletme finansmanını sağlamak amacıyla uzun vadeli döviz kredisi kullandırıyor. Bu kredinin döviz taahhüt ve KKDF yükümlülüğü olmadığı için finansman maliyetleri önemli ölçüde azalıyor.

 
 
www.hsbc.com.tr

Büyük firmalara olduğu kadar orta ölçekli

firmalara da finansman olanakları sağlayan HSBC, ticari kredilerini nakdi ve gayri nakdi olarak iki ana grupta sunuyor. Bankanın verdiği nakdi kredi çeşitleri şunlar; Spot Kredi, Rotatif Kredi, İşletme Sermayesi Döviz Kredisi, Altın Kredisi, Eximbank Kredisi, İskonto Kredisi, Yabancı Para İştira Kredisi, Ticari Finansman Kredisi, Ticari Taşıt Kredisi, Ticari İşyeri Kredisi ve İş Geliştirme Kredisi. HSBC tarafından firmalara sunulan gayri nakdi krediler ise şöyle: Teminat Mektubu, Harici Garanti ve Akretidif.

 

Dış Ticarette Ne Hizmet Veriyor?

Dünyada çok yaygın olan şubeleri sayesinde dış ticaret işlemlerinde bir hayli iddialı olan bankanın dış ticaret ürünleri şöyle; her türlü akreditif, mal mukabili, vesaik mukabili ve peşin ödeme

 
www.yapikredi.com.tr

Banka ticari bankacılıkta

üç başlık altında hizmet veriyor: yurtiçi finansman, dış ticaret finansmanı ve yatırım finansmanı. Yurtiçi finansman ürünleri; spot krediler, borçlu cari hesap, iskonto/iştira, taksitli ticari kredi, kredili ticari hesap, dövize endeksli krediler, teminat mektupları ve referans mektupları. Yatırım finansmanda ise yatırıma yönelik ağır sanayi malları ithalatı yapan firmalar ise yabancı ülke hükümetlerinin bazı yurtdışı bankalar aracılığıyla sağladığı orta vadeli nakit kredilerden, bankanın garantörlüğü altında yararlanabiliyor. Bu krediler ve ülkeleri şöyle; CESCE-İspanya, Coface-Fransa, ECGD-İngiltere, EDC-Kanada, EKF-Danimarka, EKN-İsveç, FGB-Finlandiya, GSM-ABD-Tarım Ürünleri, Hermes-Almanya, JEXIM-Japonya, NCM-Hollanda, OKB-Avusturya, OND-Belçika, SACE-İtalya, SERG-İsviçre, US Exim-ABD). Banka ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan ve Norveç’ten sağlanan kredilere de aracılık ediyor.